มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สมัครเรียน 2567 Online ปริญญาตรี

กรุณากรอกข้อมูล เมล์
กรุณากรอกข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน
กรุณากรอกข้อมูล รหัสผ่าน
Password must contain:

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็ก (a-z)

ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)

ประกอบด้วย ตัวเลข (0-9)

ADMISSION RAJABHAT ROI ET UNIVERSITY