รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 25 เม.ย. พ.ศ. 2562


สำหรับผู้สมัคร เลขที่บัตรประชาชน คือ บัญชีผู้ใช้เข้าระบบ