รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 25 พ.ย. พ.ศ. 2561


สำหรับผู้สมัคร เลขที่บัตรประชาชน คือ บัญชีผู้ใช้เข้าระบบ