หมดเขตรับสมัครและแก้ไขข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์
ให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 พ.ย. 2561
ผู้ที่สมัครแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร สามารถชำระเงินพร้อมแจ้งชำระเงินผ่านระบบรับสมัคร เมนูแจ้งชำระเงิน