เปิดรับสมัครนักศึกษารอบรับตรงครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | ประกาศรับสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต | ประกาศรับสมัครหลักสูตรอื่น ๆ

สมัครเรียน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบออนไลน์ รอบรับตรงครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบออนไลน์