ประจำปีการศึกษา 2565 ภาค กศ.ปช. เรียนเสาร์ - อาทิตย์
สมัครเรียนนักศึกษา (กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมบันทึกข้อมูล)
ตัวอย่างเช่น วิทย์-คณิต / ศิลป -คำนวน / ภาษา-สังคม / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ตามแผนการเรียนที่กำลังศึกษา)
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร GPAX

ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริง


*** ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ***

1. นำใบแจ้งการชำระเงินฉบับนี้ ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ค่าบริการ 10 บาท ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. กำหนดการชำระเงิน สำหรับการสมัครออนไลน์ ชำระเงินไม่เกินวันที่กำหนดตามปฎิทินการรับสมัคร
3. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ ภายใน 3 วันทำการ ถ้าชำระเงินแล้วข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันให้โทรแจ้งมหาวิทยาลัยฯ 043-556004