รายงาน ผู้สมัครรอบรับตรง ครั้งที่ 2 นักศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตร สาขา ระดับ ชำระเงิน ยังไม่ชำระเงิน จำนวน
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต   พยาบาลศาสตร์   ปริญญาตรี 4 ปี
307
219
526
552
344
896

ข้อมูล ณ วันที่ 26-05-2020 20:15:41