หมดเขตการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ให้ผู้สนใจสมัครเข้ามากรอกแบบฟอร์มที่มหาวิทาลัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


สำหรับผู้สมัคร เลขที่บัตรประชาชน คือ บัญชีผู้ใช้เข้าระบบ