รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561


สำหรับผู้สมัคร เลขที่บัตรประชาชน คือ บัญชีผู้ใช้เข้าระบบ