สำหรับผู้สมัคร เลขที่บัตรประชาชน คือ บัญชีผู้ใช้เข้าระบบ