กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระบบ T-CAS ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ครั้งที่ 1/1) ประจําปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

*** ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ***

1.เมื่อทำการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งหลักฐานการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันสมัคร

2.ส่งหลักฐานถึง สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 ม.12 ตำบลเกาะแก้วอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

***หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการสมัคร สามารถติดต่อหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ทาง Inbox Facebook ของสำนักวิชาการและประมวลผลได้โดยตรง*** [คลิก!]